معنی علامت # و ♯ چیست؟

نام علامت # و ♯ در کیبورد چیست؟ | معنی هشتگ یا Number Sign

/
شما علامت # روی کیبورد رو به چه اسمی می‌شناسین؟ خیلی از برنامه…